Vergoedingsmogelijkheden

Voor zowel individuen als organisaties en werkgevers zijn er verschillende regelingen en budgetten om vergoeding te krijgen voor een coachtraject. We hebben enkele van deze mogelijkheden voor je op een rijtje gezet, afhankelijk van of je coaching zoekt voor jezelf als particulier of als ondernemer of als werkgever voor een medewerker. Wil je weten of je in aanmerking komt voor een van deze vergoedingsmogelijkheden? Klik hieronder op wat het meest relevant voor jouw situatie is.

Je hebt behoefte aan coaching en wil graag precies weten welke vergoedingsmogelijkheden er zijn. Gelukkig zijn er meerdere manieren voor particulieren en individuen om toegang te krijgen tot een coachbudget. Bekijk de mogelijkheden hieronder om uit te zoeken welke optie voor jou geschikt is.

Budget afspraken in de CAO

Steeds vaker wordt coaching ingezet voor persoonlijke ontwikkeling en ook steeds meer wordt coaching erkend door de werkgever en vakbonden. Daardoor heb je grote kans dat in jouw CAO een coaching- of opleidingsbudget en/of duurzaam inzetbaarheidsbudget is opgenomen. Dit bedrag wordt ieder jaar voor jou of jouw team gereserveerd door jouw werkgever en kan na overleg met jouw werkgever vrij besteed worden aan coaching en/ of loopbaanbegeleiding. Je kunt jouw CAO online vinden of bij jouw HR manager opvragen.

HR manager/ P&O

HR of personeelszaken (P&O) beschikken vaak over een opleidings- of bijzonder budget wat besteed kan worden aan onder andere coaching. Goed om te weten: coaching is vergeleken met andere vormen van persoonlijke ontwikkeling relatief goedkoop en effectief voor bedrijven en wordt dus zeer vaak vergoed en zelfs gestimuleerd door HR managers! Heb je nog niet om een coachbudget gevraagd? Je kunt altijd alvast een gratis oriëntatie gesprek plannen. ‘Talent to Coach’ kan je helpen om het coachbudget met jouw HR manager te bespreken. Tevens maakt ‘Talent to Coach’ een passende offerte voor de HR manager waarin duidelijk het nut en doel van de coaching staan vermeld.

Leidinggevende/ Directeur

Soms gaat niet de HR manager over de uitgaven aan persoonlijke ontwikkeling, maar jouw leidinggevende of de directeur. Ook in dit geval kan je gerust eerst een gratis oriëntatie gesprek plannen met ‘Talent to Coach’. We kunnen je helpen met een plan en een offerte voorstel dat je daarna kunt voorleggen aan de directeur of uw leidinggevende.

Vergoeding Belastingdienst

Kosten voor coaching en loopbaanbegeleiding zijn boven een bedrag van EUR 250,00 volledig belasting aftrekbaar, mits het traject aan een aantal voorwaarden voldoet. Het gaat dan om kosten die gezien worden als ‘studiekosten en scholingsuitgaven’. Coaching kan aan dit criterium voldoen als je het inzet om beter of effectiever te presteren op je werk of als je het inzet bij het vinden van een andere baan, zowel bij je huidige werkgever als daarbuiten. De exacte voorwaarden die de belastingdienst hieraan stelt kan je lezen op de site van de belastingdienst: www.belastingdienst.nl. Belangrijk: neem bij twijfel contact op met je belastingadviseur, boekhouder, accountant of de belastingdienst.

Vergoeding Belastingdienst

Kosten voor coaching voor zelfstandige ondernemers zijn aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten. Wil je graag advies over hoe je dit het beste kunt doen? Neem contact op met je accountant, boekhouder of belastingadviseur.

Je bent als leidinggevende op zoek naar coaching voor je medewerker(s) en wil graag precies weten welke vergoedingsmogelijkheden er zijn. Gelukkig zijn er meerdere manieren om coaching (deels) vergoed te krijgen, of fiscaal aantrekkelijk in te kopen. Bekijk de mogelijkheden hieronder om uit te zoeken welke optie voor uw bedrijf het meest geschikt is.

Volledige belastingaftrek voor bedrijven

Kosten voor coaching van een medewerker zijn volledig belasting aftrekbaar als het bedrijf het coaching traject betaalt. Naast teruggave van de BTW kan je de kosten van het coaching traject volledig als bedrijfskosten opvoeren, zonder drempel of andere beperkingen. Jouw bedrijfsvorm (vof, bv, nv) heeft geen invloed op de aftrekbaarheid. Investeren in uw medewerkers door middel van een coachtraject is fiscaal dus erg aantrekkelijk. Ook bij een outplacementtraject, dus als je afscheid neemt van een medewerker, kan het interessant zijn de kosten als bedrijf dragen, in plaats van het meegeven van een bedrag aan jouw medewerker waarmee hij of zij zelf coaching inkoopt.

Budget afspraken in de CAO

In meerdere cao’s (Collectieve ArbeidsOvereenkomst) is een opleidingsbudget vastgelegd dat ook kan worden ingezet voor coaching. Kijk in de CAO van uw branche voor de hoogte van het budget.

ESF B subsidie

Het Europees Sociaal Fonds biedt bedrijven de mogelijkheid een subsidie aan te vragen voor duurzame inzetbaarheid, de zogenaamde ESF B regeling. De afgelopen jaren ging het tijdvak voor aanvragen open in oktober voor het volgende jaar. Aanvragen worden op volgorde van indienen behandelen, dus het is zeker belangrijk de aanvraag direct bij openen van de inschrijving in te dienen. Kijk voor meer informatie op: www.subsidiebureau-nederland.nl/esf-duurzame-inzetbaarheid.

Budget vanuit branchevereniging
Meerdere brancheverenigingen bieden opleidings- of coaching budgetten voor leden. Vraag het na bij jouw branchevereniging!