“Mensen doen veel meer moeite om te vermijden wat ze vrezen,
dan om te bemachtigen wat ze graag willen hebben”

Arbeidsbemiddeling

Arbeidsbemiddeling is de beantwoording van de vraag en het aanbod tussen werkgevers en medewerkers. Vaak is niet bekend of deze geschikt voor elkaar zijn of op welke vlakken overeenkomsten en verschillen aanwezig zijn. Te vaak blijkt er na verloop van tijd een mismatch te zijn tussen vraag en aanbod. Te vaak leidt een snelle keuze van werkgever of medewerker tot een mismatch. Dit levert voor beide partijen onnodige kosten en tijdverlies op.

Om de match succesvol te maken, brengen wij de wensen van de werkgever en medewerker in kaart. Hierbij is niet alleen de vakinhoudelijke overeenkomst belangrijk. De persoonlijke klik tussen werkgever en medewerker is minstens zo belangrijk.

Na een gedegen inventarisatie van wensen en behoeften van werkgever en medewerker, maken wij gebruik van ons aanwezige en groeiende netwerk. Dit netwerk geeft je de mogelijkheid het succes op een goede match te vergroten. Het is niet moeilijk snel een werkgever en medewerker bij elkaar te brengen. Een match die duurzaam is en op lange termijn tot tevredenheid leidt bij beide partijen, vereist aandacht en interesse.

Outplacementtraject

Soms is outplacement de beste uitkomst voor alle betrokken partijen. ‘Talent to Coach’ zorgt voor een optimale begeleiding zodat iedereen verder kan!

Er kunnen omstandigheden in iemands loopbaan ontstaan die vragen om een koerswijziging. Soms totaal onverwacht en soms al geruime tijd zichtbaar voor iedereen. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig tijd en aandacht te besteden aan die koerswijziging in iemands leven. Enerzijds door in praktische zin onze expertise in te zetten richting een nieuwe bestemming en anderzijds het menselijke aspect niet te vergeten. Immers, een koerswijziging vraagt nogal wat van een mens. Er spelen vaak heel veel zaken mee: onzekerheid over de (financiële) toekomst, onzekerheid wellicht over het eigen kunnen en het mentale proces dat het loslaten van het oude bekende nou eenmaal vergt. Mensen die voor een koerswijziging staan hebben behoefte aan duidelijkheid, eerlijkheid en de juiste expertise

Kwaliteitsgarantie