“Geef me werk dat bij me past en ik hoef nooit meer te werken”

– CONFUCIUS

Talentmanagement

Talentmagement gaat over het in beeld krijgen en vervolgens optimaal inzetten van talenten van medewerkers. Talenten beschouwen wij als het positieve gedrag dat voortvloeit uit de drijfveren van mensen. Vanuit deze talenten en drijfveren volgt (onbewust) voorkeursgedrag. Talent kun je wel hebben, maar als je jouw competenties niet verder ontwikkelt, maak je er geen gebruik van. Talentmanagement is erop gericht om de juiste omstandigheden te creëren om dit talent te ontwikkelen en tot bloei te laten komen.

Waarom is Talentmanagement zo belangrijk?

Mensen functioneren het beste, komen zelf in actie en zijn het meest betrokken als ze werk doen dat in lijn ligt met hun talenten, capaciteiten en competenties. Vanuit dit uitgangspunt zet met name de ‘TMA Talentenanalyse’ de kandidaat centraal en op de troon die bij hem past. Het is deze visie waarmee je met de ‘TMA’ Methode en instrumenten talent- en competentiemanagement vormgeeft.

Waar begin je met Talentontwikkeling?

Een goede start voor talentontwikkeling is de afname van een ‘‘Talenten Motivatie Analyse’ , de ‘TMA’.

Focus op natuurlijke talenten

Als je je focust op het talent van jouw medewerkers dan levert dat jouw organisatie veel voordelen op. Een goed gebruik van talenten en het werken aan uitdagende doelstellingen geeft een enorme innerlijke motivatie. Mensen voelen zich daardoor beter, kunnen meer aan en zullen minder klachten hebben. Als mensen werken vanuit hun talent, dan gaat dit gemakkelijk. Het kost weinig moeite en geeft energie! Het resultaat is dat ze blij zijn en dat werkt positief uit op je productiviteit en het bedrijfsresultaat. Meer lezen over de ‘TMA-talentenanalyse’.

Kwaliteitsgarantie