NOBCO

De Nederlandse Orde van Beroepscoaches is de grootste beroepsorganisatie van professionele coaches in Nederland. Talent to Coach heeft zich aangesloten bij de NOBCO omdat ze waarde hecht aan kwaliteit en zichzelf blijvend wil ontwikkelen in haar professie als coach. NOBCO maakt deel uit van de European Mentoring & Coaching Council (EMCC) dat in 26 landen actief is. Meer informatie over NOBCO is te vinden op www.nobco.nl

TMA

De Talenten Motivatie Analyse maakt talent inzichtelijk door een integraal inzicht in talenten, drijfveren en competenties.
Mensen zijn het meest gemotiveerd, effectief en succesvol in werk dat het dichtst bij hun ware aard ligt. Vanuit dit uitgangspunt zet de TMA Talentenanalyse uw kandidaat centraal en op de troon die hem past. De TMA talentenanalyse maakt het mogelijk een objectieve, opbouwende en vooral diepgaande analyse van drijfveren, talenten en ontwikkelmogelijkheden te maken. De TMA talentenanalyse wordt toegepast voor selectie-, ontwikkeling-, mobiliteit-, beroepskeuze- en reïntegratievraagstukken. TMA verbindt organisaties met medewerkers en helpt jaarlijks meer dan 150.000 mensen hun talenten, competenties en carrière te ontwikkelen door heldere inzichten te geven in talenten, competenties, loopbaan- en ontwikkelmogelijkheden. Het nieuwe beoordelen met TMA: lerend presteren.

De geluiden dat de traditionele wijze van beoordelen waarin één keer per jaar een eenrichtingsverkeergesprek wordt gevoerd uit zou zijn, worden steeds luider. Het gesprek is voor leidinggevenden te tijdrovend en omdat medewerkers alleen maar te horen krijgen wat er fout is gegaan, leidt het niet tot betere prestaties maar tot demotivatie bij medewerkers.

In menig organisatie is het zogenoemde ‘veroordelingsgesprek’ inmiddels afgeschaft. Echt afschaffen of anders aanvliegen? Hoogste tijd voor het nieuwe beoordelen met TMA. Meer informatie: www.tma.nl

Kwaliteitsgarantie