“Alles wat beweging brengt, is zinvol”

De Enneagram Kleurentest

De Enneagram Kleurentest geeft een volledig beeld van de negen essentiële drijfveren die bepalend zijn voor iemands gedrag en persoonlijkheidstype. Het drijfverenprofiel kan worden ingezet als vertrekpunt voor verdere ontwikkeling tijdens een coachtraject. Door inzicht te hebben in jouw eigen drijfveren kan je beter reflecteren op jezelf, waardoor je bewuster keuzes kunt maken.

De test gaat ervan uit dat ieder mens alle negen drijfveren bezit en doet onderzoek naar de mate waarin deze drijfveren aanwezig zijn. Dit wordt weergegeven in een profiel, dat laat zien dat ieder mens uniek is.

De Enneagram Kleurentest

Kwaliteitsgarantie