“Wat wij in het leven het meest nodig hebben, is iemand die ons ertoe brengt te doen waartoe wij in staat zijn.”

Soorten coaching

Personal coaching

Geeft meer inzicht in jezelf, de eerste stap naar verandering

Meer informatie

Loopbaanbegeleiding

Helpt je met uiteenlopende loopbaanvragen

Meer informatie

Stress- en burn-out counseling en preventie

Als stress en spanning teveel zijn

Meer informatie

Arbeidsbemiddeling en outplacement

Hulp met een nieuwe baan

Meer informatie

Talentmanagement

Voor gemotiveerde, productieve en gelukkige medewerkers

Meer informatie

Trainingen en bijeenkomsten

Samen werken en ontwikkelen
in groepsverband

Meer informatie

Wat is coaching

Coaching is de vorm van begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin te veranderen, uitgaande van gezonde mensen en een geloof in de veranderingsmogelijkheden die liggen besloten in de blijvende wisselwerking tussen inzicht en gedrag. Genezing is nadrukkelijk niet het doel en ziekte niet het uitgangspunt. Coaching is geworteld in de positieve psychologie en moet niet verward worden met counseling of therapie, begeleidingsvormen die erop gericht zijn mentale blokkades of psychische stagnatie te verhelpen. Mentoraat en training zijn verwante begrippen, maar geen synoniemen. Inzicht, zoals hiervoor genoemd, is een vorm van leren waarbinnen de gecoachte door het synthetiseren van eigen kennis, zo nodig aangevuld met kennis van de coach, bekwamer wordt in het bereiken van gestelde doelen. Inzicht is een vorm van leren die vrijwel direct automatiseert.

Wat is coaching

Uitgangspunt Coaching:

Bij coaching is het uitgangspunt dat iedereen alle talenten in zich heeft, maar er vaak onvoldoende gebruik van maakt. Hierdoor is men minder effectief of gelukkig. Een coach zorgt ervoor dat een persoon zijn/haar krachten optimaal benut en fungeert als een klankbord en katalysator. Daardoor kunnen mensen groeien en met meer voldoening en plezier in balans leven.

Coaching voor Medewerker

Heb je het gevoel dat je vast zit in je loopbaan? Is er een (dreigend) conflict? Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging en weet je niet welke mogelijkheden je hebt? Ben je of dreig je uit te vallen om medische en/ of psychische klachten? Ga je re-integreren of gaan jij en jouw werkgever uit elkaar en dient een outplacement traject zich aan?

Coaching voor Werkgever

Vraag je je af of een medewerker nog wel op de goeie plaats zit? Zou een andere functie geschikt zijn? Hoe ga je om met uitgevallen medewerkers binnen de organisatie? En welke stappen dienen dan gezet te worden? Talent to Coach biedt duidelijkheid en hulp bij uitval, outplacement en arbeidsbemiddeling.

Voor bedrijven in de zakelijke dienstverlening, verzorgt Talent to Coach ook ondersteuning op het vlak van Talentmanagement: TMA teamtrainingen, Teambuilding Trainingen en één op één coaching.

Uitgangspunt Therapie:

Waar de therapeut zich vooral richt op het verminderen van de psychische klachten en het disfunctioneren van de cliënt met het oog op het herstellen van diens welbevinden, richt de coach zich op het verbeteren van de prestaties en productiviteit van de cliënt. Daarbij staan de doelstellingen van de cliënt zelf centraal, hoewel er ook oog is voor het welbevinden van de cliënt.

Kwaliteitsgarantie